Xét nghiệm ADN xác định cha-con đúng luật

1. Xác định cha-con đúng luật là như thế nào?

Xác định cha-con đúng luật là như thế nào?

Theo điều 14 Thông tư 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015, chứng cứ chứng minh quan hệ cha, mẹ, con theo quy định của Luật Hộ tịch gồm một trong các giấy tờ, tài liệu sau:

  • Văn bản của cơ quan y tế, cơ quan giám định hoặc cơ quan, tổ chức khác có thẩm quyền ở trong nước hoặc nước ngoài xác nhận quan hệ cha con, quan hệ mẹ con.
  • Trường hợp không có chứng cứ chứng minh quan hệ cha, mẹ, con theo quy định tại khoản 1 điều này thì các bên nhận cha, mẹ, con lập văn bản cam đoan về mối quan hệ cha, mẹ, con theo quy định tại điều 5 Thông tư này, có ít nhất hai người làm chứng về mối quan hệ cha, mẹ, con.

Như vậy, để xác định quan hệ cha con thì không bắt buộc phải có văn bản của cơ quan y tế, giám định xác nhận quan hệ cha – con, mẹ – con như kết quả ADN mà có thể chỉ cần các bên lập văn bản cam đoan về mối quan hệ và có 2 người làm chứng thì cũng được chấp nhận.

2. Về việc xét nghiệm ADN xác định cha-con đúng luật được thực hiện như sau:

Các bước xét nghiệm ADN xác định cha-con đúng luật
Các bước xét nghiệm ADN xác định cha-con đúng luật

Trước tiên, người có nhu cầu xét nghiệm ADN tới cơ quan y tế, cơ quan giám định hoặc cơ quan, tổ chức khác có thẩm quyền ở trong nước hoặc nước ngoài làm thủ tục xác nhận quan hệ cha con.

Với từng trung tâm xét nghiệm ADN cha con sẽ yêu cầu khác nhau. Kết quả của các trung tâm xét nghiệm ADN được cấp phép hợp pháp sẽ được pháp luật công nhận và làm bằng chứng quan hệ cha con giữa bạn và con bạn.

Tuy nhiên, về cơ bản trình tự xét nghiệm ADN như sau:

Bước 1: Xác minh danh tính

Nếu khách hàng trên 18 tuổi, cần mang theo chứng minh nhân dân, hoặc giấy khai sinh,… chứng minh thân phận đến làm thủ tục. Với người dưới 18 tuổi cần có chữ ký của người giám hộ, có xác nhận địa phương, nhằm đảm bảo tính chính xác.

– Đăng ký thủ tục, ghi đúng họ tên theo giấy tờ tùy thân, kết quả xét nghiệm cũng sẽ trả về chính xác.

Bước 2: Thu thập mẫu xét nghiệm

Người cha và người con giả định sẽ được nhân viên trung tâm xét nghiệm lấy mẫu trực tiếp, đồng thời chụp ảnh, lăn vân tay chứng minh người cho mẫu. Có thể lựa chọn mẫu máu, mẫu tế bào niêm mạc miệng để xét nghiệm.

Các mẫu xét nghiệm được đóng gói riêng, niêm phong cẩn thận tránh trường hợp giả mạo hoặc nhầm lẫn.

Bước 3: Nhận kết quả

Kết quả xét nghiệm ADN cha con sẽ được gửi qua đường bưu điện tới địa chỉ đăng ký nhận, hoặc nhận trực tiếp, kết quả được niêm phong và bảo mật.

Nguồn: VnEpress

Xem thêm:

5/5 (1 Review)