Bảng giá Sàng lọc người lành mang gen bệnh Carrier Test

carrier test VIỆN CÔNG NGHỆ DNA 43

I. Quy trình thu mẫu Xét nghiệm Carrier Test

carrier test VIỆN CÔNG NGHỆ DNA 5 02

II. Bảng giá Xét nghiệm Carrier Test

Các bệnh lý phân tích được lựa chọn theo hướng dẫn của Hiệp hội Di truyền Y học Hoa Kỳ (American College of Medical Genetics and Genomics-ACMG) và Hiệp hội Sản phụ khoa Hoa Kỳ (American College of Obstetricians and Gynecologists Committee on Genetics-ACOG).

Gói xét nghiệm DX1564 DX1563
Phát hiện Sàng lọc người lành mang gen 11 bệnh lý di truyền phổ biến Sàng lọc người lành mang gen 100 bệnh lý di truyền phổ biến
Công nghệ Giải trình tự gen thế hệ mới NGS + Long PCR Giải trình tự gen thế hệ mới NGS + Long PCR
Loại mẫu 2,5ml máu vào ống chống đông EDTA bảo quản 2-8ºC chuyển đến phòng xét nghiệm trong vòng 24 giờ 2,5ml máu vào ống chống đông EDTA bảo quản 2-8ºC chuyển đến phòng xét nghiệm trong vòng 24 giờ
Thời gian trả kết quả 30 ngày 30 ngày
Chi phí xét nghiệm 7.500.000 17.000.000

Ghi chú:

  • Thời gian trả kết quả tính từ khi phòng Lab nhận được mẫu
  • Tất cả các xét nghiệm được thực hiện tại Phòng Lab BGI – Hong Kong
  • Dịch vụ thu mẫu có thể được thực hiện tại nhà tùy thuộc vào lệ phí xét nghiệm
5/5 (2 Reviews)