Cô Nông T. T (Lạng Sơn)

Con tôi thụ tinh ống nghiệm mấy lần không đậu. Được bác sĩ nói xét nghiệm trước chuyển phôi để tăng khả năng thành công. Tôi quá vui mừng khi được đón cháu nội chào đời khỏe mạnh.

0/5 (0 Reviews)
Bài viết trước đó Chị Nguyễn H. L (Sơn La)