Họ hàng

ho hang 1

Xét nghiệm ADN họ hàng là phương pháp giám định ADN áp dụng khi các đối tượng yêu cầu xét nghiệm được giả định mối quan hệ là họ hàng (cô, dì, chú, bác, cháu hoặc anh chị em họ).
Trong một số trường hợp, cha (mẹ), ông (bà) giả định không thể tham gia xét nghiệm ADN, việc xác định huyết thống có thể thực hiện gián tiếp thông qua mối quan hệ họ hàng. Tùy vào trường hợp cụ thể, một trong các loại xét nghiệm nhiễm sắc thể giới tính X hoặc Y sẽ được phân tích. Đối với các xét nghiệm liên quan đến mối quan hệ huyết thống theo dòng mẹ, việc phân tích ADN ti thể có thể được sử dụng để đưa ra kết quả xét nghiệm ADN.

Có 3 loại xét nghiệm ADN tương ứng với từng mối quan hệ:

  • Phân tích nhiễm sắc thể Y: chú, bác – cháu trai
  • Phân tích nhiễm sắc thể X: cô, dì – cháu gái
  • Phân tích ADN ti thể: chị, em gái của mẹ – cháu

ho hang 2

Nhiễm sắc Y là nhiễm sắc thể giới tính đặc trưng cho giới tính nam ở người. Theo quy luật di truyền tất cả nam giới theo dòng nội như ông nội, bác, cha, chú, con trai, cháu trai… đều có cùng một hệ gen trên nhiễm sắc thể Y. Do đó, bằng việc phân tích ADN trên nhiễm sắc thể này của những người nam theo dòng nội, các chuyên gia có thể khẳng định mối quan hệ: chú, bác trai – cháu trai.

ho hang 3

Cặp nhiễm sắc XX là cặp nhiễm sắc thể giới tính đặc trưng cho giới tính nữ ở người, một nhiễm sắc thể X có nguồn gốc từ mẹ (dòng ngoại) và một nhiễm sắc thể X có nguồn gốc từ cha (dòng nội). Dựa vào việc phân tích di truyền nhiễm sắc thể, chúng ta biết rằng một trong hai nhiễm sắc thể X của cô và cháu nội gái có nguồn gốc giống nhau, tương tự một trong hai nhiễm sắc thể X của dì và cháu ngoại gái có nguồn gốc giống nhau. Do đó, bằng việc phân tích ADN trên nhiễm sắc thể X của cô – cháu gái, dì – cháu gái, các chuyên gia có thể khẳng định mối quan hệ giả định ban đầu có tồn tại thật sự hay không.

ho hang 4

Ngoài hệ gen trong nhân, trong tế bào còn tồn tại hệ gen ngoài nhân, hệ gen này nằm trong ti thể. Do tồn tại trong tế bào chất, hệ gen này chỉ di truyền theo dòng ngoại như bà ngoại, mẹ, dì, anh chị em cùng mẹ, anh chị em con dì. Vì vậy, các chuyên gia có thể dùng phương pháp xét nghiệm ADN ti thể để xác định huyết thống theo dòng mẹ.

Loại mẫu:

  • Mẫu đơn giản: Máu, tóc, móng, cuống rốn, tế bào niêm mạc miệng…
  • Mẫu đặc biệt: Đầu lọc thuốc lá, bàn chải đánh răng, xương, răng…

0/5 (0 Reviews)