Bảng giá xét nghiệm ADN thai nhi không xâm lấn

xet nghiem adn thai nhi khong xam lan 7

Đơn vị: VNĐ

Thời gian trả kết quả Chi phí cho 2 mẫu Chi phí thêm mẫu thứ 3
10 – 14 ngày 29.000.000 14.000.000

Ghi chú:

  • 7-10ml máu tĩnh mạch được lấy theo quy trình hướng dẫn\
  • Thời gian trả kết quả tính từ khi phòng Lab nhận được mẫu
  • Tất cả các xét nghiệm được thực hiện tại Phòng Lab BGI – Hong Kong
  • Người mẹ không trong quá trình vừa ghép tạng và truyền máu
  • Dịch vụ thu mẫu có thể được thực hiện tại nhà tùy thuộc vào lệ phí xét nghiệm