Bảng giá sàng lọc sơ sinh NOVA

Bảng giá xét nghiệm sàng lọc sơ sinh bệnh chuyển hóa – NOVA TEST (Đơn vị: VNĐ)

Ghi chú:

  • Thời gian trả kết quả tính từ khi phòng Lab nhận được mẫu
  • Tất cả các xét nghiệm được thực hiện tại Phòng Lab BGI – Hong Kong
  • Dịch vụ thu mẫu có thể được thực hiện tại nhà tùy thuộc vào lệ phí xét nghiệm.